Nikia

Finalist

About Nikia

Name Nikia
Age 16
Location Karrinyup

Awaiting Sponsor’s Details